Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatai

Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2020–2023 metų strateginis planas

Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2024–2026 metų strateginis planas

2024 m. veiklos planas

2023 m. veiklos planas

2022 m. veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystė žaliuoju taku“

2020–2021 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomosios veiklos planas

2021–2022 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomosios veiklos planas

2022–2023 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomosios veiklos planas

2023–2024 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomosios veiklos planas

2024–2028 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“