Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatai

Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2020–2023 metų strateginis planas

2020m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystė žaliuoju taku“

Priešmokyklinės grupės ugdomosios veiklos planas 2019–2020 m. m.