Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatai

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas

Strateginis planas 2017–2019 metams

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystė žaliuoju taku“

Priešmokyklinės grupės ugdomosios veiklos planas 2019–2020 m. m.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2013-11-21 Nr. V-1106

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2016-07-22 Nr. V-674

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2017-04-11 Nr. V-252

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai 2018-02-05 Nr. V-100