2018 m. balandžio 10 d. pakeitimas

2019 m. gruodžio 11 d. pakeitimas

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas ir jo pakeitimai

Aprašas

2014 m. liepos 4 d. pakeitimas

2015 m. gegužės 7 d. pakeitimas

2015 m. rugpjūčio 27 d. pakeitimas

 

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo (2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-196, Panevėžys