Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas ir jo pakeitimai

Aprašas

2014 m. liepos 4 d. pakeitimas

2015 m. gegužės 7 d. pakeitimas

2015 m. rugpjūčio 27 d. pakeitimas

 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-241 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

 

 

 

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas