Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas ir jo pakeitimai

 

Aprašas

 

2014 m. liepos 4 d. pakeitimas

 

2015 m. gegužės 7 d. pakeitimas

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. pakeitimas

 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-222 „Dėl savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

 

 

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

15 dienų valgiaraštis 1–3 metų amžiaus vaikams

15 dienų valgiaraštis 4–7 metų amžiaus vaikams