PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA