Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje
1. Daiva Čeidienė ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja narė
2. Kristina Paulauskienė specialioji pedagogė, logopedė narė
3. Lina Sadzevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė komisijos pirmininkė
4. Margrita Stasevičienė priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja narė
5. Giedrė Survilienė priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja narė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Kristina Kaušakienė

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas