Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje
1. Irena Buzienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui komisijos pirmininkė
2. Daiva Čeidienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė
3. Lina Girlakytė logopedė narė
4. Giedrė Lindautaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja komisijos sekretorė
5. Rita Petrauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja komisijos pirmininko pavaduotoja
6. Kristina Vilienė specialioji pedagogė narė

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas