Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje
1. Irena Buzienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui komisijos pirmininkė
2. Daiva Čeidienė ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja narė
3. Lina Girlakytė logopedė narė
4. Margrita Stasevičienė priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja komisijos pirmininko pavaduotoja
5. Kristina Vilienė logopedė, specialioji pedagogė narė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Kristina Kaušakienė

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas