Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje
1. Irena Buzienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui komisijos pirmininkė
2. Daiva Čeidienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė
3. Virginija Lukšienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja narė
4. Rita Petrauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja komisijos pirmininko pavaduotoja
5. Agnė Visockienė logopedė narė
6. Giedrė Lindautaitė sekretorė komisijos sekretorė

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas