Krekenavos lopšelyje-darželyje „Sigutė“ veikia 5 grupės: 1 ankstyvojo ugdymo, 3 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ Linkaučių skyriuje veikia jungtinė ugdymo grupė.

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ Žibartonių skyriuje veikia ikimokyklinio ugdymo grupė ir jungtinė ugdymo grupė.

Grupės pavadinimas Darbuotojai
„Bitučių“ grupė

(1–3 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Vilma Survilienė

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Elena Čepukėnienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ramutė Jasilionytė

„Drugelių“ grupė

(3–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Virginija Šašienė

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Elena Čepukėnienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Dalia Budrevičienė

„Kiškučių“ grupė

(2–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Lindautaitė

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Irena Buzienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos Meilutė Černiauskienė, Vida Šatinskienė

„Nykštukų“ grupė

(3–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Daiva Čeidienė

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Giedrė Survilienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ramutė Puodžiūnienė

„Pelėdžiukų“ grupė

(priešmokyklinio

ugdymo grupė)

priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Rita Petrauskienė

priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Giedrė Survilienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Daiva Majauskienė

Linkaučių skyriaus

jungtinio ugdymo grupė

(2–6 m.)

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Asta Barauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Rimaitienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Laura Jonaitienė

Žibartonių skyriaus

ikimokyklinio ugdymo grupė

(2–4 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Tania Nebilevičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Benita Jakaitytė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Gida Čeidienė

Žibartonių skyriaus jungtinio ugdymo grupė

(5–6 m.)

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ieva Jakaitienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Benita Jakaitytė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Kristina Daktarienė