Lopšelyje-darželyje veikia 5 grupės: 1 ankstyvojo ugdymo, 3 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

 

„Bitučių“ grupė

(1–3 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Vilma Survilienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Lindautaitė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ramutė Jasilionytė

„Drugelių“ grupė

(2–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Virginija Šašienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Lindautaitė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Dalia Budrevičienė

„Kiškučių“ grupė

(3–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Virginija Lukšienė

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Irena Buzienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos Meilutė Černiauskienė, Birutė Meškauskienė

„Nykštukų“ grupė

(3–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Daiva Čeidienė

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Giedrė Survilienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ramutė Puodžiūnienė

„Pelėdžiukų“ grupė

(priešmokyklinio

ugdymo grupė)

priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Rita Petrauskienė

priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Giedrė Survilienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Daiva Majauskienė