Krekenavos lopšelyje-darželyje „Sigutė“ veikia 5 grupės: 1 ankstyvojo ugdymo, 3 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ Linkaučių skyriuje veikia jungtinė ugdymo grupė.

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ Žibartonių skyriuje veikia 2 ikimokyklinio ugdymo grupės.

Grupės pavadinimas Darbuotojai
„Bitučių“ grupė

(1–3 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Vilma Survilienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Arnė Budavičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ramutė Jasilionytė

„Drugelių“ grupė

(3–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Virginija Šašienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Arnė Budavičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Dalia Budrevičienė

„Kiškučių“ grupė

(2–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Valdonė Kuncienė

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Irena Buzienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos Meilutė Černiauskienė, Aušra Paulavičienė

„Nykštukų“ grupė

(3–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Daiva Čeidienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Margarita Stasevičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Vida Šatinskienė

„Pelėdžiukų“ grupė

(priešmokyklinio

ugdymo grupė)

priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Giedrė Survilienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Margarita Stasevičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Daiva Majauskienė

Linkaučių skyriaus

jungtinio ugdymo grupė

(2–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Asta Barauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Rimaitienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Laura Jonaitienė

Žibartonių skyriaus

ikimokyklinio ugdymo grupė

(2–4 m.)

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja Tania Nebilevičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Benita Jakaitytė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Gida Čeidienė

Žibartonių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupė

(4–6 m.)

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ieva Jakaitienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Benita Jakaitytė

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Kristina Daktarienė