2019–2021 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokymo lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprasas

Ugdymo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Vaikų nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Vidaus kontrolės politika