2019–2021 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio „Sigutė“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimų ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės

Ugdymo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tarybos veiklos reglamentas