Vaikų nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

2019–2021 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės

Mokymo lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Ugdymo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprasas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimų ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas