VIZIJA

Lopšelis-darželis – teikiantis kokybišką ugdymą(si), atviras pokyčiams su besimokančia bendruomene.

MISIJA

Lopšelis-darželis teikia kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas, ugdo atsakomybę už švarią ir saugią aplinką, bendradarbiauja su šeima, brandina dorą asmenį.

FILOSOFIJA

Ugdymo centre yra vaikas ir jo ugdymas(is), o tėvai (globėjai) yra lygiaverčiai ugdymo proceso dalyviai.

PRIORITETINĖS SRITYS

  • Kokybiškos ugdymo paslaugos
  • Saugios, modernios edukacinės aplinkos
  • Bendruomenės sveikatos stiprinimas
  • Ekologinės kultūros ugdymas

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Tobulinti ugdymo kokybę.

2. Stiprinti vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą.

3. Kurti ir puoselėti ekologinę kultūrą.

 

KREKENAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KREKENAVOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SIGUTĖ“