Direktorė Danutė Ropienė

II vadybinė kategorija

Tel.: (8 45) 59 31 50, 8 612 94 799

El. p. danarop@gmail.com

Darbo laikas 8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Direktorės Danutės Ropienės gyvenimo aprašymas

Direktorės Danutės Ropienės 2018 m. veiklos užduotys

Direktorės Danutės Ropienės 2018 m. veiklos ataskaita

Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorės Danutės Ropienės 2017 metų veiklos ataskaita

Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2018 metų veiklos ataskaita

___________________________________

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Buzienė

II vadybinė kategorija

Tel.: (8 45) 59 32 46, 8 618 07 552

El. p. irmarena14@yahoo.com

___________________________________ 

 

Ūkvedė Jūratė Januškienė

Tel.: (8 45) 59 32 46, 8 616 22 832

El. p. jjjura20@gmail.com

 ___________________________________

 

Vyriausioji buhalterė Renata Masiokienė

Tel.: (8 46) 59 32 46, 8 614 24 593

El. p. renata-67@mail.ru