LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

HIGIENOS NORMOS

 

Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt

Panevėžio rajono savivaldybė www.panrs.lt

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba www.panrs.lt/ppt

Panevėžio rajono švietimo centras www.prsc.lt

Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt

www.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis.htm

Vaiko raidos centras    www.raida.lt

Paramos vaikams centras    http://lt.pvc.lt

VšĮ „Vaikų linija“    www.vaikulinija.lt

Asociacija „Kitoks vaikas“    www.kitoksvaikas.lt

VšĮ „Vaiko namas“   www.children.lt

Nemokama internetinė biblioteka   www.nemokamosknygos.lt

Viskas, kas aktualu šeimai:    www.mususeima.lt

www.augink.lt

www.geramama.lt

www.tindirindi.lt

www.seimoms.lt

www.ikimokyklinis.lt