Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Sadzevičienė yra atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Apie Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ vykdomus neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. +370 45 59 31 50 arba el. paštu krekendarze@gmail.com.

Anonimiškumą garantuojame.

2020-2023 metų korupcijos programa

2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Įsakymas dėl pareigybių, kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

Atmintinė susidūrus su korupcija

Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą

Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas