Apie Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. (8 45) 59 31 50 arba el. paštu krekendarze@gmail.com. Anonimiškumą garantuojame.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Buzienė yra atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę lopšelyje-darželyje

2020-2023 metų korupcijos programa

 

Atmintinė susidūrus su korupcija

 

Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programa