Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Buzienė yra atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę lopšelyje-darželyje

 

2020-2023 metų korupcijos programa

 

Atmintinė susidūrus su korupcija

 

Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programa