Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

ir jo pakeitimai

2020-04-02 Panevėžio rajono tarybos sprendimas  Nr. T-93

2021-09-30 Panevėžio rajono tarybos sprendimas Nr. T-202

2022-03-31 Panevėžio rajono tarybos sprendimas Nr.  T-64

 

Vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas