Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

ir jo pakeitimai

2020-04-02 Panevėžio rajono tarybos sprendimas  Nr. T-93

2021-09-30 Panevėžio rajono tarybos sprendimas Nr. T-202

2022-03-31 Panevėžio rajono tarybos sprendimas Nr.  T-64

 

Vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

 

Panevėžio rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo, kelionės išlaidų kompensavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje