Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“ įkurtas 1945 m. tuometinėje Kalno gatvėje.

1945–1957 m. vadovauja vedėja Janina Bajariūnienė.

1957–1965 m. darželio vedėja dirba Elena Brandišauskienė. 1962 m. darželis perkeliamas į naujas patalpas Laisvės gatvėje.

1965–1969 m. vadovauja vedėja Irena Belazarienė.

1969–1971 m. lopšeliui-darželiui vadovauja Irena Astravienė.

1971–1973 m. vedėja dirba Stasė Čeplienė.

1973–1988 m. įstaigai vadovauja Vanda Aleksiūnienė. 1978 m. darželis perkeliamas į mokyklos bendrabučio patalpas.

1981 m. Maironio gatvėje atidaromas dabartinis 140 vietų lopšelis-darželis.

1982 m. įstaiga  perduodama Panevėžio rajono savivaldybei.

1988–2017 m. darželiui vadovauja  direktorė Sigita Tiškienė.

2004 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, lopšeliui-darželiui suteikiamas finansinis savarankiškumas.

2007 m. parengiama ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystė žaliuoju taku“, orientuota į ekologinį vaikų ugdymą.

2008 m. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“ renovuojamas.

2013 m. Panevėžio rajono švietimo įstaigų aplinkos tvarkymo konkurse lopšelio-darželio aplinka pripažinta geriausia iš rajono darželių-mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų, sudarytos visos sąlygos vaikų visapusiškam ugdymui(si).

Nuo 2017 m. spalio 17 d. darželiui vadovauja direktorė Danutė Ropienė.

2020 m. rugsėjo 1 d. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“ Panevėžio rajono tarybos sprendimu reorganizuojamas: prijungiami 2 skyriai. Linkaučių pagrindinė mokykla ir Žibartonių pagrindinė mokykla tampa Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ Linkaučių ir Žibartonių skyriais, vykdančiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Lopšelyje-darželyje „Sigutė“ dirba šaunūs pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai, kurie savo meilę ir širdies šilumą atiduoda vaikams, kad jiems lopšelis-darželis būtų tarsi antri namai.

Sudaromos sąlygos visapusiškam vaikų ugdymui. Didelis dėmesys skiriamas vaiko intelektinių ir kūrybinių sugebėjimų, kompetencijų  ugdymui, fizinių galių stiprinimui, vaikų parengimui mokyklai, palengvinant vaiko perėjimą nuo ugdymo darželyje prie sistemingo ugdymo mokykloje. Organizuojamos įvairios šventės, pramogos, įvairių darbelių ir piešinių parodos, ekskursijos, išvykos į gamtą.

Siekiama kuo glaudžiau bendradarbiauti su šeima, užtikrinant abipusį supratimą. Padedame vaikams sveikai augti ir pažinti aplinką, nes šeima ir ugdymo įstaiga yra du svarbiausi mažų vaikų pasauliai, kurie turi sietis. Vaikas pasaulį kasdien pažįsta vis kitokį, todėl vaikystės aplinkoje mes visi esame svarbūs. Gyvename, kuriame ir žaidžiame kartu. Viskas priklauso nuo akių, kurios žiūri, nuo jausmų, kurie jaučia. O žiūri ir jaučia…