Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaigose pradėtas atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas. Pirmiausiai startavo priešmokyklinio ugdymo programa. Nuo 2023 m. prisijungs ir kitų dalykų programos.

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

ŠMSM įsakymas Dėl priešmokyklinio ugdymo programos patvirtinimo

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ugdymo turinio atnaujinimo Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendinimo 2022–2023 metais veiklos planas

2022–2023 m. m. atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas