Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaigose pradėtas atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas. Pirmiausiai startavo priešmokyklinio ugdymo programa. Nuo 2023 m. prisijungs ir kitų dalykų programos.

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

ŠMSM įsakymas Dėl priešmokyklinio ugdymo programos patvirtinimo

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ugdymo turinio atnaujinimo Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendinimo 2022–2023 metais veiklos planas

2022–2023 m. m. atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas

 

Mūsų darželyje priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) procesą koordinuoja sudaryta koordinavimo komanda:

  1. Danutė Ropienė – lopšelio-darželio direktorė (komandos vadovė).
  2. Lina Sadzevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  3. Margarita Stasevičienė – priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja.
  4. Giedrė Survilienė – priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja.

UTA komanda parengė 2022–2023 m. m. atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių  planą, kuris patvirtintas direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl 2022–2023 m. m. atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Sadzevičienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Margarita Stasevičienė ir Giedrė Survilienė dalyvavo Panevėžio rajono švietimo centro organizuojamuose mokymuose pagal programą „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniais“.

Ikimokyklinio ugdymo 3 mokytojų komanda dalyvavo Panevėžio rajono švietimo centro organizuojamuose mokymuose „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“.