2020 metų viešųjų pirkimų planas

2019 metų viešųjų pirkimų planas

2018 metų viešųjų pirkimų planas

Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ kiemo aikštelės remonto darbų mažos vertės skelbiamos apklausos būdu pirkimo sąlygos