Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
Atstovavimas
1.
Irena Buzienė
narė
Mokytojų atstovai
2.
Virginija Lukšienė
tarybos pirmininkė
3.
Rita Petrauskienė
narė
4.
Meilutė Černiauskienė
narė
Nepedagoginių darbuotojų atstovai
5.
Jūratė Januškienė
narė
6.
Renata Masiokienė
tarybos sekretorė
7.
Margarita Stasevičienė
narė
Tėvų atstovai
8.
Ginvyda Lauraitienė
narė
9.
Jurgita Ramoškienė
narė