Lopšelio-darželio taryba 2018–2019 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Atstovavimas
1. Irena Buzienė narė Mokytojų atstovai
2. Virginija Lukšienė tarybos pirmininkė
3. Rita Petrauskienė narė
4. Dalia Budrevičienė narė Nepedagoginių darbuotojų atstovai
5. Jūratė Januškienė narė
6. Renata Masiokienė tarybos sekretorė
7. Asta Gritėnienė narė Tėvų atstovai
8. Ginvyda Lauraitienė narė
9. Jurgita Ramoškienė narė