Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str., Lietuvos gyventojai kiekvienais metais iki gegužės 1 d. gali pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą, kad jų praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

Norintiems paremti Krekenavos lopšelį-darželį „Sigutė“ 1,2 % GPM parama, tereikia užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512 versija 04.

Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidėtumėte prie vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Rekvizitai prašymams dėl 1,2 % pajamų mokesčio pervedimo:
Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“

Įstaigos kodas 190389043
Adresas: Maironiog. 5, Krekenava, Panevėžio r.

 A. s. LT815011000014000975
Panevėžio kredito unija

Formą FR0512 versija 04 galite užpildyti portale http://deklaravimas.vmi.lt

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mūsų lopšelį-darželį.