2024 m. nupirkti įrankiai, kurie palengvina darželio aplinkos priežiūrą.

2023 m. už sutaupytas Gyventojų pajamų mokesčio (1,2 % GPM) lėšas įrengėme sensorinį kambarį.

Už 2020 metus gavome 1 093,87 Eur nuo Gyventojų pajamų mokesčio (1,2 % GPM), tai 266,68 Eur daugiau negu pernai.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, darželio darbuotojams ir visiems, kurie praeitais metais darželiui skyrėte 1,2% GPM.

Už 2019 metais gautas lėšas (827,19 Eur) per 2020-2021 metus pirkome gėlių darželio aplinkai papuošti ir įrengėme vaikų žaidimų aikštelės pagrindą (guminę dangą).

Jūsų parama yra labai vertinga mūsų darželiui. Dėkojame už Jūsų paramą ir supratingumą!

Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ bendruomenės vardu,

direktorė Danutė Ropienė

_____________________________________________________________________

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str., Lietuvos gyventojai kiekvienais metais iki gegužės 1 d. gali pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą, kad jų praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (1,2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

Norintiems paremti Krekenavos lopšelį-darželį „Sigutė“ 1,2 % GPM parama, tereikia užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512.

Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidėtumėte prie vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Rekvizitai prašymams dėl 1,2 % pajamų mokesčio pervedimo:
Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“

Įstaigos kodas 190389043
Adresas: Maironio g. 5, Krekenava, Panevėžio r.

 A. s. LT815011000014000975
Panevėžio kredito unija

Formą FR0512 galite užpildyti portale http://deklaravimas.vmi.lt

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mūsų lopšelį-darželį.